آشپزخانه های مُدرن، طرح Adel

آشپزخانه هاى طراحى شده مدل Adel خود به ١٠ زير مجموعه تقسيم مى شوند كه همگى به سبك كاملاً مدرن طراحى شده اند. تمامى درب هاى كابينت به صورت Flat و بدون هيچ قابى، صاف و صيقلى مى باشند. يكپارچگى در طرح و هماهنگى كامل بين اجزاء اين آشپزخانه كاملاً به چشم مى آيد.

همانند سبك مُدرن، در اين آشپزخانه ها هم تزئينات جايى ندارند و به جاى آن تمام اجزاء به گونه اى طراحى شده اند كه بيشترين كارايى و عملكرد را داشته باشند. خطوط افقى باز هم نقش اول اين آشپزخانه ها را ايفا مى كنند.

در اينجا سبك مُدرن در تمامى فضاهاى خانه ديده مى شود. كابينت هاى بدون قابِ آشپزخانه با سِت ميز تلويزيون ادغام شده و همگى از يك جنس مى باشند. يكپارچگى و سادگى در اجزاء آشپزخانه موج مى زند. صندلى هاى پايه بلند كاملاً مدرن بوده و با پيشخوان صاف و بدون تزئين چوبى همخوانى لازم را ايجاد مى كند.

در اين خانه، آشپزخانه و فضاى نشيمن با هم ادغام شده اند و همگى از يك نوع مصالح و سبك برخوردار مى باشند. باز نيز شاهد خطوط افقى تأكيد كننده در اجزاء و حتی در بافت درب ها و كشو ها و كابينت ها هستيم. مبلمان ها به سبك مدرن و از تركيب استيل و پارچه مى باشند.

كابينت ها از جنس براق و صيقلى انتخاب شده تا نور را هر چه بيشتر در فضاى آشپزخانه منعكس كند. همانطور که مشاهده می نمایید، آشپزخانه غرق در نور و سادگى مى باشد.

باز نيز شاهد تلفيق آشپزخانه با فضاهاى ديگر خانه هستيم. كابينت ها بدون هيچ گونه خط و خطوط اضافى به صورت صاف و صيقلى و به رنگ سفيد طراحى شده اند.

رنگ زرد به عنوان شاخص ترين رنگ در اين فضا ديده مى شود تا با به وجود آوردن تضاد رنگى بر جذابيت طرح بيفزايد. خطوط افقى توسط كابينت ها و دستگيره هاى كشيده تأكيد مى شود.

كابينت ها از دو نوع، يكى صاف و براق و ديگرى بافت دار و از جنس چوب مات انتخاب شده اند. بر اساس نياز كارفرما تعداد فرها در اين آشپزخانه نیز افزايش يافته است.

شيشه، بتن و نور در نگاه اول در اين فضا به چشم مى آيند. درب هاى كابينت ها بافت دار با خطوط افقى و به رنگ تيره انتخاب شده اند. تضاد موجود بين كابينت ها و فضاى پيشخوان كانسپت اصلى طرح محسوب مى شود.

فضاى آشپزخانه و نشيمن بار ديگر به طرز جدا ناپذيرى از هم طراحى شده اند. در اینجا شاهد خطوط افقى در فضاى بالاى گاز، كابينت ها، كمدها، زير تلويزيونى و حتی بافت درب هاى كمدها و كابينت ها هستيم.

ديوار بتنى به عنوان اِلمان صنعتى در اين طرح انتخاب شده است. كابينت ها از دو جنس صيقلى و مات انتخاب شده اند. خطوط بافت هاى موجود در درب هاى برخى از كابينت ها، تأكيد روى خطوط افقى دارد.

به نمايش گذاشتن جنس طبيعى مصالح در كابينت ها و قفسه هاى اين آشپزخانه کاملاً به چشم مى خورد. در كل در آشپزخانه از سه رنگ اصلى استفاده شده است. شيرآلات و سينك كاملاً مدرن طراحى شده اند. همچنین شاهد خطوط افقى در تمامى اجزاء آشپزخانه مى باشيم.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us