دراور كد WBCD04

يكى ديگر از مبلمان هاى طراحى شده به سبك روستيك مى باشد. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، گره ها و نواقص طبيعى در ظاهر چوب كاملا نمايان مى باشد. اين دراور شامل شش رديف كشوى افقى بوده كه در رديف اول آن سه كشوى كوچك تعبيه شده است. ابعاد اين كار عبارت است از؛ ٩٦، ٥٥، ١٢٠ (طول، عمق، ارتفاع) به سانتيمتر.

تختخواب های مناسب برای ست کردن با پاتختی فوق:

پایه های این تختخواب از چهار طرف تخت بالا آمده و چادر پارچه ای را نگه داشته است.

گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن نمايان بوده و از چوب كاج ساخته شده است.

اين تختخواب مدرن از چوب درخت كاج ساخته شده است و ابعاد آن عبارت است از ٢٠٠، ١٥٠، ١١٠ 

اين تخت از چوب كاج و به سبك روستيك ساخته شده است و نواقص چوب در ظاهر آن قابل مشاهده است. 

دیگر مبلمان های موجود در این ست اتاق خواب
موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us