Collection B

انواع تختخواب های چوبی

این تختخواب چوبی به سبک روستیک طراحی و ساخته شده است. از دو رنگ چوب در آن استفاده شده و اتصالات نمایان آن با پرچ می باشد.

پایه های این تختخواب تنها نقش سازه ای را بر عهده نداشته بلکه تبدیل به ستون هایی شده که از اطراف تخت بالا آمده و چادر پارچه ای را نگه داشته است.

همانطور که مشاهده می کنید تأکید بر روی خطوط افقی و کشیده که یکی از خصوصیات سبک مدرن می باشد به خوبی در آن مشاهده می شود.

سِت اتاق خواب شامل تختخواب، میزهای پاتختی، درآور و کمد همگی با استفاده از چوب گردو روستیک و آهن مشکی ساخته شده است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us