Collection D

انواع تختخواب های چوبی

با الهام از سبك مدرنيسم اسكانديناوى اين تختخواب زيبا طراحى و ساخته شده است. پايه هاى زاويه دار آن جلوه خاصى به آن داده است. 

طراحى ساده، پايه هاى مخروطى شكل و استفاده از چوب گردو برخى از مشخصات اين تختخواب مى باشد.

از تركيب قاب آهنى و چوب براى ساخت اين تختخواب استفاده شده است و ابعاد آن عبارت است از؛ ٢٠٩، ١٦٧، ١٢٢.

اين تختخواب از چوب رنگ روشن ساخته شده و داراى جذابيت هاى سبك روستيك مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٢٠٥، ١٤٢، ١٢٧.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us