آشپزخانه Clover10

به کارگيرى شيشه هاى نيمه مات براى درب هاى برخى از كابينت ها از مشخصات اين طرح مى باشد. نورپردازى موجود در كابينت ها و قفسه ها بر جذابيت اين طرح مى افزايد. كابينت هاى پايين سفيد رنگ با دستگيره هاى عمودى كشيده انتخاب شده اند. كابينت هاى طراحى شده از كف تا سقف از جنس چوب مى باشد و از قفسه بندى هاى داخلى مخصوص به خود برخوردار مى باشد.

گاز روميزى بر روى فضاى پيشخوان واقع شده و نور بالاى آن به خوبى اين منطقه را پوشش مى دهد. جنس كف از تايل هاى سنگى مى باشد. نور طبيعى از پنجره كنارى وارد آشپزخانه مى شود. بخش الحاقى به فضاى كانتر از جنس چوب بوده و محل لازم براى نشستن و صرف غذا را نیز فراهم نموده است. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us