آشپزخانه Clover12

استفاده از شيشه هاى نيمه مات با نورهاى كار گذاشته شده داخل كابينت ها يكى از مشخصات اين طرح مى باشد. گاز روميزى به صورت كاملاً كشيده بر روى فضاى كانتر طراحى شده كه با سطح چوب الحاقى پشت آن كاملاً هماهنگ است. كابينت ها از جنس چوب مى باشد. و همچنین نورهاى آويزان مدرن در قسمت هاى مختلف آشپزخانه قابل مشاهده مى باشد. سطح وسيعى از كابينت ها به كمدهاى سرتاسرى اختصاص داده شده كه درب هاى آن از جنس شيشه هاى نيمه مات انتخاب شده اند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us