مجموعه مسکونی و تجاری مرکافیر

فلورانس، ایتالیا

گروه طراحی و معماری ایــتــاران  ٢٠١٣

مجموعه بزرگ مركافير واقع در منطقه Novoli شهر فلورانسِ کشور ایتالیا مى باشد كه شهردارى تصميم به تبديل اين منطقه به يك مجموعه كامل، شامل كاربرى هاى مختلف مسكونى، تجارى، تفريحى و ورزشى كرده بود. طرح هاى مختلفى از طرف دانشجويان و ديگر طراحان براى اين مجموعه ارائه گرديد كه طرح زير يكى از آن ها مى باشد، که توسط مهندس معمار خانم رزا نوذری ارائه شده است. 

در اين طرح تمام مجموعه هاى مسكونى، تجارى و ورزشى حتی استاديوم توسط يك پوسته سبز كه در حقيقت بام سبز اين مجموعه محسوب مى شود پوشيده شده است. اين پوسته با توجه به پيچ و تاب و تغيير ارتفاع آن در نواحى مختلف در برخى مناطق تبديل به فضاى سبز و محل رفت و آمد و حتی نشيمن و مكث بوده و در برخى نقاط ديگر همانند سقف تنها براى پوشش استفاده مى شود همانند فضاى بالاى استاديوم. در زير اين پوسته ها عملكرد هاى تجارى و مسكونى قرار گرفته اند كه همگى به فرم حياط مركزى هاى وسيع طراحى شده اند تا امكان بهره بردن از نور خورشيد را نیز ميسر سازند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us