T  R  A  V  E          R  T  I  N  E

انواع اسلبِ سنگ های تراورتن

نوعی سنگ آهک متخلخل است که از دسته سنگ‌های رسوبی و تزیینی به‌شمار می‌رود. این سنگ بجا مانده از رسوبات چشمه‌های آب گرم هستند. حفرات موجود در این سنگ به دلیل فضای اشغال شده توسط گازهای موجود در آبهای گرم منبع رسوب‌گزاری است. هرچه عناصر محلول در آب این منابع کمتر باشد، رنگ سنگ روشن‌تر خواهد بود.

تراورتن دارای بافتی متخلخل و رنگ‌های متنوع و نواری شکل است که تنوع رنگی آن به علت اختلاف در ترکیباتی است که در زمان رسوب‌گذاری در عناصر سنگ وجود دارند و خود را به صورت رگه‌های مختلف نشان می‌دهند. قابل ذکر است که چون این رگه‌ها دارای ترکیب شیمیای متفاوت از زمینه سنگ می‌باشند در سنگ ایجاد شده دارای استحکام کمتری بوده و نقطه حساس یک سنگ را تشکیل می‌دهند که کمترین مقاومت را در برابر ضربه یا فشار از خود نشان می‌دهند و هر چه سنگ دارای رگه‌ها و ناخالصی‌های کمتری باشد استحکام بالاتری را دارا می‌باشد.         

منبع : https://fa.wikipedia.org/wiki

travertine
سنگ تراورتن آتشکوه

کد: TMC01

travertine
سنگ تراورتن تخت آبگرم

کد: TMC02

travertine
سنگ تراورتن حاجي آباد محلات

کد: TMC03

travertine
سنگ تراورتن دره بخاری

کد: TMW04

travertine
سنگ تراورتن سفید ابیانه

کد: TIW01

travertine
سنگ تراورتن سفید عباس آباد

کد: TMW05

travertine
سنگ تراورتن شاهوردی

کد: TMC05

travertine
سنگ تراورتن طوره ماکو

کد: TAB01

travertine
سنگ تراورتن قرمز آذرشهر

کد: TAR01

travertine
سنگ تراورتن قرمز ماکو

کد: TAR03

travertine
سنگ تراورتن کرم ابیانه

کد: TIC01

travertine
سنگ تراورتن گرداب طرق

کد: TIC02

travertine
سنگ تراورتن گردويي نادينلو

کد: TAB02

travertine
سنگ تراورتن قرمز ماکو

کد: TAR03

travertine
سنگ تراورتن ليموئی كلوانق

کد: TAY02

travertine
سنگ تراورتن لیمویی ماکو

کد: TAY03

travertine
سنگ تراورتن ليموئي نينه

کد: TMY01

travertine
سنگ تراورتن مرگنلر

کد: TAP01

travertine
سنگ تراورتن موج کبریتی عباس آباد

کد: TMW06

travertine
سنگ تراورتن موجدار عباس آباد

کد: TMW07

travertine
سنگ تراورتن و مرمر شواز

کد: T-MYG01

travertine
سنگ تراورتن و مرمرتخت كمند جرقويه

کد: TIB01

WhatsApp WhatsApp us