تختخواب نوزاد

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC01 

اين تختخواب نوزاد بسيار ساده و زيبا بوده و به سبك كلاسيك طراحى شده است. با ساختار سازه اى X شكل خود و چهار پايه مخروطى شكل، باعث شده تا اين تخت بسيار محكم بوده و تحمل وزن خوبى را دارا باشد. پايه هاى آن فلزى بوده و تمام ساختار آن از چوب روس مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٧، ٧٧، ١٠٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC02 

يك تختخواب نوزاد ساده و مدرن مى باشد. اين تخت تمام چوب بوده و ظرفيت وزن ٥٠ كيلوگرم را دارا مى باشد. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، يكى از نرده هاى تخت قابل جا به جايى بوده و اين امر آن را انعطاف پذير و سازگار با هر گونه استفاده كرده است. ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٥، ٧٥، ٨٨  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC03 

برخوردار بودن از پايه هاى مثلثى شكل، سادگى و خلوص سبك مدرن و استفاده از چوب كاج، برخى از مشخصات اين تختخواب نوزاد مى باشد. اين تخت ظرفيت وزن ٥٠ كيلوگرم را دارا مى باشد و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٤٠، ٧٥، ١٠٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC04 

يكى از تخت هاى نوزاد زيبا و مدرن مى باشد كه راحتى و آسايش كودك شما را تضمين مى كند. عملكرد و ايمنى آن با استانداردهاى روز دنيا مطابقت داشته و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٤٠، ٧٩، ٨٩  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC05 

اين تختخواب از چوب كاج ساخته شده و حداكثر وزنى كه تحمل مى كند ٥٠ كيلوگرم مى باشد. طراحى آن مطابق استانداردهاى بين المللى انجام شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٧، ٧٧، ٨٩  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC06 

اين تختخواب كودك با گرايش سبك مدرن طراحى و ساخته شده است و داراى يك كشو براى فضاى ذخيره سازى مى باشد. ظرفيت وزن اين تختخواب ٥٠ كيلوگرم بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٦، ٧٦، ٨٩  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC07 

تختخواب فوق از طراحى ساده و شكيلى برخوردار بوده و ظرفيت وزن تا ٥٠ كيلوگرم را دارا مى باشد. ابعاد اين تختخواب عبارت است از؛ ١٣٣، ٧٦، ٩٣  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC08 

با اضافه كردن اين تختخواب به مبلمان هاى اتاق كودك، يك احساس مدرن را وارد فضاى اين اتاق كنيد. ساختار چوبى اين تختخواب بسيار محكم و با دوام مى باشد. ظرفيت تحمل وزن آن ٥٠ كيلوگرم بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٧، ٨٣، ٩٩  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC09 

طراحى اين تخت به صورت كلاسيك انجام شده و از استحكام، ظرافت و زيبايى خاصى برخوردار است. اين تختخواب نوزاد قابليت تبديل به تخت كودك را نيز داشته و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٤٤، ٧٥، ١٠٦  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC10 

در اينجا شاهد يك تختخواب نوزاد چندمنظوره ميباشيد. اين تخت قابليت تبديل به يك مبل را نيز دارد و از اين لحاظ بسيار پركاربرد است. ابعاد آن عبارت است از؛ ١٤٢، ٧٨، ١٢٠  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

1    2     Next Page

موضوعات مشابه
WhatsApp WhatsApp us