طراحی شهری و فضای سبز Scandicci

فلورانس، ایتالیا

گروه طراحی و معماری ایــتــاران  ٢٠١٢

منطقه Scandicci در شهر فلورانس مى باشد كه تِرَن زمينى از ميان آن عبور كرده و به عنوان يك اِلمان خطى در اين منطقه وجود دارد. نياز به فضاسازى و گسترش فضاى سبز در حاشيه تِرن كاملاً محسوس مى باشد. به اين منظور كليه مناطق شهرى، اَعم از مسكونى، تجارى، ادارى و فضاى سبز اين ناحيه مورد تحليل و بررسى قرار گرفت و نقاطى كه از كمبود فضاهاى سبز رنج ميبرند و يا نياز به سازماندهى در آن ها به چشم مى خورد مشخص شد و طراحى بر اين اساس آغاز گرديد. ايستگاه هاى اتوبوس، پيست دوچرخه و محل اجاره آن، مركز هاى خريد به همراه پاركينگ ها، همگى در طراحى مد نظر قرار گرفتند تا شاهد ارتقاء كيفيت شهرى در اين منطقه باشيم.

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us