لوستر مهدی و انصاری

طراحی و اجرا : گروه ایــتــاران

تابستان 1397

کارفرما : جناب آقای داریوش کهکلو

تهران ، یافت آباد، بازار مبل شماره 1

طرح های تری دی پیشنهادی

کانسپت طراحی این مجموعه استفاده از المان ها و دکورهای مخصوص خود لوستر مهدی می باشد که با توجه به درخواست کارفرما در این فضا نیز از همین عناصر دکوراتیو استفاده شده است. استفاده از طاقچه های پیش ساخته با گچبری مخصوص به خود و آینه های کاری های مورب نمونه ای از این تزئینات می باشد.

آژانس هواپیمایی

عکس های در حال اجرای پروژه

لوستر مهدی

عکس های بعد از اجرا

لوستر مهدی
WhatsApp WhatsApp us