L A N D S C A P E   D E S I G N

پروژه زیباسازی شهرک رایکا

پروژه زیباسازی شهرک رایکا شامل ٤ بخش کلی به شرح زیر می باشد:

١– طراحی بلوار مشترک بین دو شهرک رایکا و شهرک باران.

٢– طراحی سردرِ ورودی شهرک رایکا.

٣– طراحی میدان اصلی.

٤– طراحی پارک شهرک.

ادامه 

طراحی باغ رسول زاده

باغ رسول زاده واقع در شهريار، خيابان باغستان مى باشد. طراحى شامل بخش هاى زير می باشد؛

١– طراحى و بازسازى استخر قديمى.

٢– راهروى كنار استخر.

٣– فضاى ورودى باغ.

ادامه

موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us