اين رستوران سوشى كوچك كه بخشى از سوشى بار هاى زنجيره اى KIDO مى باشد، در يكى از مناطق مسكونى سن پترزبورگ واقع شده است. ادامه 

طراحی داخلی، رستوران

اين رستوران جزء مجموعه هتل چهار فصل واقع در Kyoto پايتخت تاريخى ژاپن باستان مى باشد. در راستاى تكميل پروژه از طراحان شركت Kokaistudios دعوت شد. ادامه

WhatsApp WhatsApp us