دراور مخصوص اتاق نوزاد

دراور مخصوص کودکان

كد WKD21 

از ويژگى هاى اين دراور سادگى، خطوط مستقيم و پايه هاى مخروطى شكل آن مى باشد. اين دراور شامل سه كشوى ذخيره سازى بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ٨٥، ٤٥، ٩٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD22 

از دستگيره هاى برنزى طرح عتيقه براى روى كشوهاى اين دراور استفاده شده است. اين دراور از چوب درخت گيلاس ساخته شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ٧٨، ٤٠، ٩٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD23 

اين دراور از طراحى منحصر به فردى برخوردار است كه با الهام از سبك مدرن صورت گرفته است. از تركيب رنگ هاى طوسى و رنگ طبيعى چوب براى ساخت آن استفاده شده و چوب به كار رفته در آن چوب بلوط مى باشد. ابعاد اين دراور عبارت است از؛ ١٥٣، ٤٤، ٨٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD24 

استفاده از چوب گردو، دستگيره هاى چوبى و تركيب رنگى قهوه اى سوخته و آبى و يا سفيد و قهوه اى برخى از ويژگى هاى اين دراور مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٨٢، ٥٠، ٩٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD25 

اين دراور تمام چوب بوده و از شش كشو و چهار قفسه به اندازه هاى مختلف تشكيل شده است. ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٠، ٤٠، ١٠٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD26 

اين دراور مدرن و سبك بوده و ايده آل براى پاسخگويى به نيازهاى شما مى باشد. دستگيره هاى آن كشيده و از فلز نيكل بوده و پايه ها و دستگيره ها داراى خطوط گرد براى رعايت ايمنى بيشتر مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٨٠، ٤٠، ١٠٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD27 

سادگى، ظرافت و زيبايى از ويژگى هاى اصلى اين دراور بوده كه آن را مورد پسند هر سليقه اى قرار مى دهد. اين دراور شامل شش كشو بوده وابعاد آن عبارت است از؛ ١٤٢، ٤٥، ٨٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD28 

به كارگيرى دستگيره منحصر به فرد اين دراور را به طرحى خاص تبديل كرده است كه علاوه بر زيبايى تمامى نيازهاى شما را براى جاى دادن وسائل نوزاد خود برآورده مى سازد. ابعاد اين دراور عبارت است از؛ ٨٠، ٤٣، ١٠٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD29 

فرم منحنى شكل جداره هاى كنارى اين دراور، آن را از ديگر طرح ها مجزا مى كند. در اين طرح شش كشوى ذخيره سازى تعبيه شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٤٢، ٥٠، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

Previous Page    1    2    3   

ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us