مبل چستر

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches01

سازه این مبل از چوب راش می باشد و طرح پارچه روی آن چستر می باشد. این مبل در سه سایز مختلف دو نفره متوسط، دو نفره بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن به ترتیب  عبارتند از : 185، 105، 68 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر، 215، 105، 68 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و 245، 105، 68 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches02

یکی دیگر از مبلمان های طرح چستر می باشد که هم در فضاهای مدرن و هم فضاهای کلاسیک قابل استفاده می باشد. این مبل در سه سایز مختلف دو نفره متوسط، دو نفره بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن به ترتیب  عبارتند از : 166، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر، 190، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و 217، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches03

سازه این مبل چوبی بوده و از چرم برای روکش روی آن استفاده شده است. این مبل در سه سایز مختلف دو نفره متوسط، دو نفره بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن به ترتیب  عبارتند از : 166، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر، 190، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و 217، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches04

این مبل چستر با الهام از سبک مبل های فرانسوی قرن نوزدهم ساخته شده و ابعاد آن عبارت است از : 175، 90، 75 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و ارتفاع نشیمنگاه آن از سطح زمین 45 سانتیمتر می باشد.

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches05

این مبل تداعی کننده شکوه و عظمت سبک کلاسیک می باشد، بنابراین اگر خانه شما به سبک کلاسیک دکور شده این مبل می تواند یک گزینه ایده آل برای شما محسوب شود. این مبل در سه سایز مختلف دو نفره متوسط، دو نفره بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن به ترتیب  عبارتند از : 166، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر، 190، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و 217، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches06

یکی دیگر از مبلمان های چستر دست ساز می باشد که متریال سازه آن چوبی می باشد. این مبل در سه سایز مختلف دو نفره متوسط، دو نفره بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن به ترتیب  عبارتند از : 166، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر، 190، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و 217، 90، 72 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل چستر

مبل چستر

کد Sof-Ches07

این مبل دست ساز بوده و سازه آن چوبی می باشد. این مبل چستر در سه سایز مختلف دو نفره متوسط، دو نفره بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن به ترتیب  عبارتند از : 180، 95، 80 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر، 200، 95، 80 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر و 240، 95، 80 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

WhatsApp WhatsApp us