مبل مدرن

مبل مدرن

كد SOF-M42

طراحی مدرن، خطوط ظریف و دقت در اجرای جزئیات برخی از مشخصات این ست مبلمان زیبا می باشند. ابعاد کاناپه 200، 98، 68 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد مبل تک نفره 78، 98، 68 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد.

مبل مدرن

كد SOF-M43

تمام جداره بیرونی این مبل مانند بدنه آن از پارچه پوشیده شده است و همین امر آن را از سایر مبل ها مجزا ساخته است. . ابعاد کاناپه 160، 88، 77 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد مبل تک نفره 80، 88، 78 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد و ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 41 سانتیمتر می باشد.

مبل مدرن

كد SOF-M44

در اینجا شاهد یک ست مبلمان شیک و مدرن می باشیم. دوخت درز کوسن ها و پشتی ها با پارچه ای به رنگ متفاوت اجرا شده تا با به وجود آوردن تضاد بر جذابیت طرح بیفزاید. ابعاد مبل سه نفره 220، 95، 88 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد کاناپه دو نفره 190، 95، 88 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد.

مبل مدرن

كد SOF-M45

این مبل به سبک مدرن طراحی شده و همان طور که از ظاهر آن نیز معلوم می باشد، بسیار ساده، شیک و راحت است. این مبل در سه سایز دو نفره متوسط و بزرگ و سه نفره ساخته می شود که ابعاد آن عبارت است از : . ابعاد مبل دو نفره متوسط : 183، 106، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر،  ابعاد کاناپه دو نفره بزرگ 218، 106، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد مبل سه نفره: 248، 106، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد پاف 60، 120، 40 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد.

مبل مدرن

كد SOF-M46

سازه این مبل چوبی بوده و پایه ها از جنس استیل براق آینه ای ساخته شده است. این مبل مدرن در چهار سایز دو نفره، سه نفره متوسط، سه نفره بزرگ و چهار نفره ساخته می شود که ابعاد آن ها عبارتند از : ابعاد مبل دو نفره : 178، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر،  ابعاد کاناپه سه نفره متوسط : 198، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر،  ابعاد مبل سه نفره بزرگ : 228، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد مبل چهار نفره :248، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد.

مبل مدرن

كد SOF-M47

یکی دیگر از مبلمان های طراحی شده به سبک مدرن می باشد که سازه آن چوبی می باشد. این ست مبلمان شامل : مبل دو نفره متوسط به ابعاد : 190، 105، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل دو نفره بزرگ به ابعاد : 210، 105، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر،  مبل سه نفره متوسط به ابعاد : 230، 105، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل سه نفره بزرگ به ابعاد : 250، 105، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و پاف به ابعاد 100، 70، 40 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد.

Previous Page    1    2    3    4     5     

WhatsApp WhatsApp us