میزهای کنسول کلاسیک

میز کنسول

میز کنسول كد CCON11

یکی دیگر از میز کنسول های طرح کلاسیک که اصالت این سبک را وارد فضای خانه می کند و شامل دو کشو و یک قفسه می باشد. ابعاد این میز عبارت است از 137، 30، 80 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON12

با الهام از سبک کلاسیک فرانسوی این میز کنسول ساخته شده و شامل چهار عدد کشو و دو طبقه قفسه می باشد. ابعاد این کار عبارت است از : 152، 30، 86 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON13

کنسول فوق یک کنسول طراحی شده به سبک کلاسیک می باشد و از تزئینات و جزئیات سبک کلاسیک برای ساخت آن استفاده شده است که از همین تزئینات نیز برای دور آینه این ست استفاده شده است. ابعاد این کار عبارت است از : 123، 45، 89 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON14

یکی دیگر از میز کنسول های طراحی شده به سبک کلاسیک می باشد که با الهام از طرح های ایتالیایی ساخته شده است. این میز دست ساز بوده و تمام چوب می باشد و ابعاد آن عبارت است از : 110، 41، 87 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON15

این میز با الهام از تزئینات سبک باروک ساخته شده و از جمله میزهای ساخته شده به سبک کلاسیک می باشد. این میز تمام چوب و دست ساز بوده و ابعاد آن عبارت است از : 152، 54، 89 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON16

میز کنسول و آینه هر دو با الهام از سبک کلاسیک و تزئینات ایتالیایی طراحی و ساخته شده اند. تزئینات مجلل، استفاده از متریال های گران قیمت و جزئیات ظریف برخی از مشخصات این ست میز کنسول و آینه می باشد. ابعاد این کار عبارت است از : 166، 62، 83 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON17

این میز کنسول به همراه آینه ست این میز با الهام از سبک باروک ایتالیایی ساخته شده اند و لمس کلاسیک ، پختگی و ظرافت ، ایجاد یک نمایش از درخشش از مشخصه های اصلی این میز می باشد. ابعاد این میز عبارت است از : 136، 42، 86 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON18

این میز کاملا دست ساز بوده و از طراح کلاسیک برخوردار است. توجه به جزئیات و تزئینات سبک کلاسیک از مشخصات اصلی این میز می باشد. ابعاد این میز کنسول عبارت است از : 163، 54، 92 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON19

یکی دیگر از میز کنسول های طرح کلاسیک که اصالت این سبک را وارد فضای خانه می کند و شامل دو کشو و یک قفسه می باشد. ابعاد این میز عبارت است از 137، 30، 80 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میز کنسول

میز کنسول كد CCON20

با الهام از سبک کلاسیک فرانسوی این میز کنسول ساخته شده و شامل چهار عدد کشو و دو طبقه قفسه می باشد. ابعاد این کار عبارت است از : 152، 30، 86 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

Previous Page    1     2

WhatsApp WhatsApp us