مبل ال شکل

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L11

این مبل تمام زیبایی، ظرافت و راحتی یک مبل راحتی مدرن را دارا می باشد. این مبل می تواند از ترکیب یک مبل سه نفره یا دو نفره با یک نیمکت تشکیل شود. ابعاد مبل سه نفره 180، 97، 84  (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد مبل دو نفره 160، 97، 84 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد نیمکت 94، 169، 84 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر. ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 43 سانتیمتر و عمق آن 56 سانتیمتر می باشد.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L12

یک مبلمان مدرن با دوخت مخصوص به خود می باشد که سازه آن چوبی می باشد. ست این مبل از یک مبل سه نفره و یک نیمکت می باشد که ابعاد مبل سه نفره 205، 104، 70  (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد نیمکت 105، 174، 70 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر می باشد. ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 42 سانتیمتر و عمق آن 68 سانتیمتر می باشد.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L13

این مبل ایده آل برای فضاهایی است که به سبک مدرن طراحی شده است. همچنین دارای یک زیپ جانبی می باشد که فضایی را نیز برای استفاده کنندگان آن به وجود آورده است. این ست مبلمان شامل یک مبل دو نفره و یک نیمکت می باشد که ابعاد مبل دو نفره 140، 96، 84 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد نیمکت عبارت است از : 104، 169، 84 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر. ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 44 سانتیمتر و عمق آن 56 سانتیمتر می باشد.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L14

یکی دیگر از مبلمان های ال شکل مدرن با سازه چوبی و پایه های فلزی می باشد که متشکل از یک مبل سه نفره و یک نیمکت می باشد. ابعاد مبل سه نفره 183، 93، 83 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد نیمکت عبارت است از : 99، 158، 83 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر. ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 43 سانتیمتر و عمق آن 57 سانتیمتر می باشد.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L15

این مبل در اندازه های مختلف قابل ساخت می باشد بنابراین شما می توانید با توجه به فضای خود ابعاد دلخواه خود را سفارش دهید. این مبل متشکل از یک مبل سه نفره و یک نیمکت می باشد. ابعاد مبل سه نفره 210، 98، 81 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد نیمکت عبارت است از : 105، 166، 83 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر. ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 43 سانتیمتر و عمق آن 59 سانتیمتر می باشد.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L16

این مبل متشکل از یک مبل سه نفره و یک نیمکت می باشد. ابعاد مبل سه نفره 242، 79، 88 (طول، عمق، ارتفاع) و ابعاد نیمکت عبارت است از : 105، 136، 83 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر. ارتفاع نشیمنگاه از سطح زمین 45 سانتیمتر و عمق آن 54 سانتیمتر می باشد.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L17

این مبل از لحاظ زیبایی شناسی و بصری بسیار جذاب و منحصر به فرد بوده و صفحه چوبی کنار آن بستری مناسب جهت قرار دادن وسائل مورد نیاز را فرآهم کرده است. ابعاد آن عبارت است از : 310، 100، 68 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L18

این مبل بستری را فرآهم می کند که بعد از یک روز کاری به راحتی بر روی آن استراحت کرده و یا با بچه ها بازی کنید. اجزای تشکیل دهنده این مبل عبارت اند از یک مبل سه نفره گوشه، یک مبل تک نفره گوشه، یک مبل تک نفره بدون دسته و یک پاف و ابعاد آن ها عبارت اند از : مبل سه نفره : 250، 97، 56 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک نفره گوشه : 185، 97، 56 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک بدون دسته: 80، 97، 56 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و پاف به ابعاد 97، 97، 38 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L19

سازه این مبل چوبی و پایه های آن از فلز مشکی براق انتخاب شده است. این ست مبلمان ال شکل از یک مبل سه نفره، یک مبل تک نفره گوشه،  یک مبل نیمکت گونه و یک پاف تشکیل شده است که ابعاد آن ها عبارت است از : مبل سه نفره : 230، 92، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک نفره گوشه : 160، 92، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل نیمکت گونه: 230، 92، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و پاف به به قطر 92 و ارتفاع 43 سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L20

این ست مبلمان راحتی ال شکل از یک مبل سه نفره و یک مبل گوشه نیمکت گونه تشکیل شده که ابعاد مبل سه نفره 240، 98، 71  (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد مبل گوشه عبارت است از : 220، 98، 71 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

Previous Page    1    2     3    next Page

WhatsApp WhatsApp us