مبل ال شکل

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L21

سازه اصلی این مبل ال شکل چوبی بوده و اجزای آن متشکل از یک مبل سه نفره پوشه، یک مبل نیمکت گونه گوشه و یک پاف می باشد. ابعاد مبل سه نفره 270، 110، 85  (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر،  ابعاد مبل گوشه عبارت است از : 255، 110، 85 (طول، عمق، ارتفاع) و پاف به ابعاد 110، 110، 43  (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L22

طراحی این مبل بسیار ظریف و دقت در جزئیات آن بسیار بالاست. اجزای تشکیل دهنده آن یک مبل سه نفره و یک مبل گوشه نیمکت گونه می باشد. ابعاد مبل سه نفره 224، 92، 70  (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد مبل گوشه عبارت است از : 92، 174، 70 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L23

این ست مبلمان می تواند متشکل از مبل دو، سه و چهار نفره باشد که شما با توجه به ابعاد فضای خود می توانید مبلمان دلخواه خود را انتخاب نمایید. ابعاد مبل سه نفره 227، 97، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد مبل گوشه عبارت است از : 180، 97، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L24

در اینجا شاهد یک ست مبلمان ال شکل مدرن، راحت و زیبا می باشیم. اجزای این مبلمان عبارت اند از : یک مبل سه نفره، یک مبل گوشه نیمکتی، یک عدد مبل تک دسته دار و یک عدد پاف که ابعاد آن ها عبارت اند از : مبل سه نفره : 228، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل گوشه : 104، 252، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک نفره : 105، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر و ابعاد پاف عبارت است از : 90، 90، 46 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L25

یک مبل راحتی انعطاف پذیر بوده که شما می توانید چیدمان آن را به دلخواه خود تنظیم نمایید. اجزای این مبلمان عبارت اند از : یک مبل سه نفره، یک مبل دو نفره بدون دسته و یک عدد مبل تک دسته دار که ابعاد آن ها عبارت اند از : مبل سه نفره : 248، 106، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل گوشه : 193، 106، 81 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک نفره : 101، 104، 95 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L26

زیبایی، سادگی و راحتی از مشخصات این مبلمان می باشد. اجزای این مبلمان عبارت اند از : یک مبل سه نفره، یک مبل گوشه نیمکتی و یک عدد مبل تک دسته دار که ابعاد آن ها عبارت اند از : مبل سه نفره : 225، 100، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل گوشه : 100، 180، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک نفره : 95، 100، 80 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

مبل ال

مبل ال

کد SOF-L27

یکی دیگر از مبلمان های طراحی شده به شکل ال می باشد که شامل یک مبل سه نفره، یک مبل گوشه نیمکتی و یک عدد مبل تک دسته دار می باشد که ابعاد آن ها عبارت اند از : مبل سه نفره : 228، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل گوشه : 104، 252، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر، مبل تک نفره : 105، 104، 85 (طول، عمق، ارتفاع) به سانتیمتر.

Previous Page     1     2     3

WhatsApp WhatsApp us