دراور مخصوص اتاق نوزاد

دراور مخصوص کودکان

كد WKD01 

اين دراور شامل شش كشوى مجزا بوده و امكان سازماندهى و نظم بيشتر را فرآهم نموده است. از چوب كاج براى ساخت آن استفاده شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٢٥، ٤٨، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD02 

اين دراور نيز از چوب كاج و مصالح قابل بازيافت ساخته شده و در رنگ هاى مختلف موجود مى باشد. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد شامل ٦ كشوى مجزا بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٠، ٥٥، ٨٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD03 

با الهام از سبك كلاسيك اين دراور طراحى و ساخته شده است و داراى شش كشوى بزرگ براى ذخيره سازى وسائل مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ١٢٠، ٤٨، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD04 

مصالح به كار رفته در ساخت اين دراور چوبى بوده كه به رنگ طوسى رنگ آميزى شده است. اين دراور شامل سه كشوى مجزا بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٠٠، ٥٠، ٩٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD05 

اين طرح بسيار ساده بوده و با دو تركيب بندى رنگى ساخته شده است. شامل شش كشوى ذخيره سازى بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٢٠، ٤٠، ٧٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD06 

دراور فوق داراى چهار كشوى ذخيره سازى بوده و در دو تركيب بندى مختلف كه مناسب دختران و پسرها مى باشد، طراحى و ساخته شده است. ابعاد آن عبارت است از؛ ٧٠، ٤٠، ٨٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD07 

از چوب درخت كاج و تخته سه لا براى ساخت اين دراور طرح كلاسيك استفاده شده است. داراى سه كشوى مجزا بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ٩٠، ٥٥، ٨٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD08 

طراحى به سبك مدرن، استفاده از دستگيره هاى فلزى براى ايجاد يك كنتراست ساده با پس زمينه و استفاده از چوب و تخته سه لا برخى از مشخصات اين دراور مى باشند. دراور فوق داراى سه كشوى مجزا بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٥٠، ٥٠، ٨٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD09 

اين دراور شامل فضاهاى ذخيره سازى مختلف از جمله دو كشوى مجزا، سه قفسه و كمد مخصوص ذخيره سازى لوازم كودك مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٨٣، ٤٧، ١٢٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD10 

نصب هر كشو به وسيله اسلايدهاى فلزى انجام شده و شامل شش كشوى مجزا مى باشد. با ايجاد تفاوت در ابعاد كشوها امكان سازماندهى بهتر براى فضاهاى داخلى كشوها مهيا شده است. اين دراور چوبى بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٦، ٥٠، ٩٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

1    2     3    Next Page

موضوعات مشابه
WhatsApp WhatsApp us