دراور مخصوص اتاق نوزاد

دراور مخصوص کودکان

كد WKD11 

اين دراور به سبك مدرن طراحى و ساخته شده و داراى جزئيات ساده اى مى باشد. از روكش چوب گردو و چوب كاج براى ساخت آن استفاده شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٠٥، ٥٠، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD12 

جزئيات منحنى شكل و تزئينات ظريف اين دراور آن را منحصر به فرد كرده و به مبلمانى زيبا و كلاسيك براى اتاق نوزاد تبديل كرده است. اين دراور شامل شش كشوى ذخيره سازى بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١١٥، ٤٨، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD13 

با الهام از سبك مدرن اين دراور طراحى شده و داراى پنج كشوى ذخيره سازى مى باشد. پايه هاى مخروطى شكل آن تماماً از چوب بوده و ظرفيت تحمل وزن را تا ٣٠ كيلوگرم دارا مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٨٥، ٤٨، ٨٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD14 

اين دراور از چوب ساخته شده و داراى سه كشو براى ذخيره سازى مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٨٩، ٤٥، ٨٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD16 

پايه هاى چوبى اين دراور از تزئينات كلاسيك برخوردار بوده و تحمل وزن خوبى را دارا مى باشد. اين دراور شامل سه كشوى مجزاى قاب دار بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ٩٠، ٤٨، ٩٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD17 

سادگى، زيبايى و عملكردگرايى از مشخصات اصلى اين دراور مى باشد. از چوب گردو براى ساخت آن استفاده شده و شامل سه كشوى مجزا مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ٩٢، ٤٧، ٨٦ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD18 

طراحى اين دراور با استفاده از خطوط ساده انجام شده و در قسمت بالاى آن يك تاج تزئينى جانمايى شده است. اين دراور از چوب كاج ساخته شده و داراى شش كشوى ذخيره سازى مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ ١٢٠، ٤٥، ٨٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD19 

اين دراور شامل دو قفسه نسبتاً بزرگ و چهار كشوى مجزا مى باشد. طراحى آن به صورت كاملاً عملكردگرا انجام شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ٦٧، ٤٣، ١٥٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

دراور مخصوص کودکان

كد WKD20 

اين دراور از ظاهرى كلاسيك و عملكردگرا برخوردار بوده و شامل شش كشوى ذخيره سازى مى باشد. سازه آن از چوب بوده و ابعاد ان عبارت است از؛ ١٢٧، ٤٥، ٨٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

Previous Page    1    2    3    Next Page

پروژه های ایتاران
محصولات
WhatsApp WhatsApp us