تختخواب نوزاد

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC11 

سبك اين تختخواب كلاسيك بوده و اين امر از جزئيات موجود در پايه ها قابل مشاهده مى باشد. اين تختخواب از چوب ساخته شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٨، ٧٧، ١٠٥  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC12 

اين تختخواب نوزاد، يك مبلمان مدرن براى اتاق نوزاد محسوب مى شود كه داراى فضاى ذخيره سازى نيز مى باشد. اين تختِ نوزاد از چوبِ درخت كاج ساخته شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٨٢، ٧٦، ٩٠  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC13 

يك تختخواب كودك مدرن است كه به صورت خلاقانه اى طراحى شده است. از چوب و شيشه براى ساخت اين تخت استفاده شده و لبه هاى شيشه همگى به گونه اى برش خورده تا هيچ لبه تيزى در آن باقى نماند. درون شيشه اشكال ظريفى با دقت تعبيه شده تا جريان هواى بيشترى در تخت كودك وجود داشته باشد. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ ١٤٠، ٧٠، ١٠٠  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC14 

ظرافت و زيبايى سبك كلاسيك در اين تختخواب نوزاد به وضوح مشاهده مى شود. اين تختخواب نوزاد تماماً از چوب بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٩، ٧٨، ١٠٩  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC15 

اين تختخواب از چوب محكم و با خطوط تميز و صفحات فلز برنجى ساخته شده است. همچنين اين تخت داراى دو كشوى ذخيره سازى بوده كه نياز شما براى جاى دادن لوازم ضرورى را برطرف مى كند. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ ١٤٠، ٧٧، ١٢٠  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC16 

يك تختخواب نوزاد بسيار مناسب براى خانواده هاى مدرن و امروزى مى باشد. با تعبيه چهار چرخ بر زير چهار پايه آن قابليت جا به جايى آسان براى آن مهيا شده است. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ ١٠٠، ٦٥، ٩٠  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC17 

نمونه يك تختخواب ساده، مدرن و زيبا مى باشد كه از روكش چوب گردو ساخته شده است. اين تخت تا ٥٥ كيلوگرم تحمل وزن داشته و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٧، ٧٨، ٩٠  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC18 

اين تخت نوزاد، یکی از زيباترین تختخواب های نوزاد می باشد که تماماً از چوب راش ساخته شده و براى زيبايى بيشتر، به صورت دو رنگ كار شده است. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ ١٤٠، ٧٩، ٩٢  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC19 

طراحى ساده و ظاهر مدرن از خصوصيات اين تختخواب كودك مى باشد. تمامى استانداردهاى ايمنى در طراحى اين تخت رعايت شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ١٣٧، ٧٥، ٨٧  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

تختخواب اتاق نوزاد

كد NFC20 

طرح اين تختخواب منحصر به فرد بوده و با كيفيتى بالا طراحى شده است. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ ١٤٢، ٧٥، ٩٥  (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر. 

Previous Page    1     2

پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us