میزهای جلو مبلی مدرن

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT31

این میز دارای صفحه ای مستطیل شکلی است که در گوشه های آن شکستگی هایی ایجاد شده است. پایه آن فلزی و با ضخامت 5 میلیمتر می باشد. ابعاد این میز عبارت است از : 96، 62، 40 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT32

پایه های این میز فلزی بوده که می تواند به رنگ های مختلف تولید شود و صفحه روی آن از ام دی اف با روکش چوب گردو می باشد. این میز در دو سایز مختلف ساخته می شوند که عبارتند از : قطر 40 و ارتفاع 56 سانتیمتر، قطر 85 و ارتفاع 32 سانتیمتر.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT33

پایه های این میز جلومبلی از شاخه های درختان ساخته شده و صفحه روی آن شیشه ای می باشد. قطر این میز 80 سانتیمتر و ارتفاع آن 40 سانتیمتر می باشد.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT34

پایه این میز را یک ورق فولادی برنز رنگ تشکیل می دهد که صفحه دایرهای شکل میز را در بر می گیرد. ضخامت صفحه روی میز 4 سانتیمتر بوده می باشد و در دو سایز میز جلومبلی و عسلس ساخته می شود که ابعاد آن ها عبارت است از : قطر 89 و ارتفاع 35 سانتیمتر برای میز جلومبلی و قطر 43 و ارتفاع 51 سانتیمتر برای میز عسلی.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT35

پایه های این میز از چوب بوده و برای صفحه روی آن از ام دی اف با روکش چوب استفاده شده است. ابعاد این میز عبارت است از : 110، 70، 34 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT36

از چوب بلوط برای ساخت این میز جلو مبلی زیبا استفاده شده است و در سه سایز مختلف ساخته می شوند که ابعاد آن ها عبارت اند از : قطر 45 و ارتفاع 46 سانتیمتر، قطر 72 و ارتفاع 36 سانتیمتر و قطر 95 و ارتفاع 36 سانتیمتر.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT37

این میز از ارتفاع کمتری نسبت به دیگر میزهای جلومبلی برخوردار است و ابعاد آن عبارت است از : 96، 64، 19 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT38

پایه های سرد فلزی با صفحه گرم چوبی روی آن تضاد جذابی را به وجود آورده است. این میز به سبک مدرن طراحی شده و ابعاد آن عبارت است از : 122، 42، 35 (طول، عرض، ارتفاع) به سانتیمتر.

میزهای جلو مبلی

میز جلومبلی مدرن

كد MWDT39

یکی دیگر از میزهای جلومبلی مدرن می باشد  که محیط آن توسط روکش چرمی پوشیده شده است. این میز در دو قطر 84 و 114 سانتیمتر و ارتفاع 30 سانتیمتر ساخته می شود.

Previous Page     1     2     3     4

WhatsApp WhatsApp us