آشپزخانه ADEL10

به نمايش گذاشتن جنس طبيعى مصالح در كابينت ها و قفسه هاى اين آشپزخانه کاملاً به چشم مى خورد. در كل در آشپزخانه از سه رنگ اصلى استفاده شده است. شيرآلات و سينك كاملاً مدرن طراحى شده اند. همچنین شاهد خطوط افقى در تمامى اجزاء آشپزخانه مى باشيم. سينك داراى درپوش بوده و صندلى هاى پايه بلند فلزى با كانترِ يكدست چوبى، هماهنگى دارند. طراحى فضاهاى داخل كمدها، كابينت ها و كشو ها همگى حاكى از اين است كه در طراحىِ جزء به جزء آشپزخانه فكر شده تا از تمامی فضاها، بهترین استفاده را کرده باشند. در واقع استفاده از فضا اولويت طراحى محسوب شده است. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us