آشپزخانه Clover5

حضور خطوط منحنى مانند در اين آشپزخانه از ويژگى هاى منحصر به فرد آن محسوب مى شود. هر دو طرف فضاى جزيره توسط يك نيم دايره احاطه شده اند كه بخشى از فضاى جزيره مى باشد. جنس روى كانتر تمام اِستيل مى باشد و هيچ تفكيكى در روى فضاى كانتر وجود ندارد و تنها خطوط روى آن چراغ گاز و فضاى سينك مى باشد. نورپردازى و هود بالاى گاز تماماً از جنس اِستيل مى باشد. برخوردارى از كابينت هاى كشويى از ديگر مشخصات اين طرح مى باشد. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى شود كشوى كابينت ها مى تواند تمام فضاى جلوى فِر را بپوشاند و آن را از ديده شدن محفوظ نگه دارد. 

از فضاى پيش آمده روى كانتر براى محل نشستن استفاده شده و با صندلى هاى پايه بلند و كوتاه مجهز شده است. ديوار اصلى آشپزخانه از روكش چوب مى باشد و در ديوار اطراف از كاغذ ديوارى طرح دار استفاده شده است. كف از جنس لمينيت مى باشد و ساير ديوارها به رنگ سفيد يا طوسى طراحى شده اند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us