آشپزخانه Clover6

كابينت ها همگى از جنس براق و به دو رنگ اصلى سفيد و آبى انتخاب شده اند. ديوار اصلى به رنگ طوسى طراحى شده كه با رنگ كفپوش ها بسيار هماهنگ است. خطوط افقى در كابينت ها و در نور خطى موجود در بالاى جزيره به چشم مى خورد. گاز روميزى و سينك ظرفشويى هر دو بر روى فضاى جزيره جاسازى شده اند و جلوى آن ها پنجره هاى تمام قدى وجود دارد كه نور را به درون فضاى آشپزخانه هدايت مى كند. كابينت هاى كنارى به صورت تمام قدى از كف تا سقف آشپزخانه قرار گرفته اند تا از حداكثر فضا استفاده شود. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us