آشپزخانه آبی (Blu)

ديوارها به رنگ سفيد در تركيب بندى با كابينت هاى قاب دار كلاسيك آبى رنگ جلوه خاصى به اين آشپزخانه داده است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us