آشپزخانه اَرِتسو (Arezzo)

در آشپزخانه L شكل طراحى شده در شهر اَرِتسو، کشور ايتاليا از كابينت هاى چوبى قاب دار و سنگ تايل دار براى پوشش روى آن استفاده كرده است. گاز روميزى در كنج قرار گرفته كه با تاقچه بالاى آن مزين شده است. يخچال درون كابينت جاسازى شده تا سبك لاكچرى را نيز به همراه خود داشته باشد. تيرهاى چوبى نمايان سقف هماهنگى لازم را با ديگر اجزاى آشپزخانه ايجاد مى كند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us