آشپزخانه دریاچه (Lago)

طراحى اين آشپزخانه به صورت جزيره صورت گرفته است. كابينت ها به رنگ كرم و ديواره پشت سينك با تايل هاى قهوه اى رنگ پوشيده شده اند. هود با سازه فلزى در بالاى جزيره فضاى بالاى اجاق گاز را پوشش مى دهد.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us