آشپزخانه رزا (Rosa)

جز دسته آشپزخانه هاى U شكل مى باشد. كابينت ها به رنگ قرمز آلبالويى با پوشش روى كانتر قهوه اى سوخته انتخاب شده اند.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us