آشپزخانه فلورانس (Firenze)

نمونه اى از يك آشپزخانه بزرگ سبك كلاسيك مى باشد. قسمتى از كانتر آشپزخانه همانند يك ميز فضايى را براى مطالعه فراهم نموده است. كابينت هاى خاكسترى رنگ با فر و هود فلزى متاليك و كف لمينيت، هارمونى خوبى را ايجاد كرده اند.

آَشپزخانه کلاسیک
موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us