آشپزخانه مارتینا (Martina)

فرم L شكل، كابينت هاى قاب دار چوبى، فضاى پيشخوان طراحى شده با تايل هاى سفيد و نورپردازى هوشمندانه از جمله مشخصات اين طرح مى باشد.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us