آشپزخانه مارکو (Marco)

نمونه اى از آشپزخانه L شكل كلاسيك مى باشد. جزئيات سبك كلاسيك در سازه طاقچه هاى ديوارى، پايه هاى ميز و هود به وضوح قابل رويت مى باشد. در اينجا شاهد سازماندهى خوب فضاهاى داخل كابينت هستيم؛ سطل زباله، فضاى مخصوص قاشق و چنگال و … نمونه اى از آن محسوب مى شوند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us