آشپزخانه ماریا (Maria)

آشپزخانه ماريا با طرح L شكل طراحى شده و وجود كابينت هاى قاب بندى شده و قوسى شكل نمايانگر سبك كلاسيك مى باشد. تيرهاى چوبى موجود در سقف و همچنين ديوار سنگى آشپزخانه حال و هواى سبک روستيك را به همراه مى آورد.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us