آشپزخانه میلان (Milano)

تايل هاى كاشى كرم رنگ در برگيرنده كابينت هاى قهوه اى مى باشد. پروفيل نماى هود با صفحات به كار رفته در طاقچه كنار آن هماهنگ مى باشد. فرم آشپزخانه به صورت L شكل مى باشد و يخچال در درون كابيت جاى گرفته است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us