آشپزخانه پیزا (Pisa)

در اينجا اولين چيزى كه به چشم مى خورد تضاد ميان كابينت هاى سفيد رنگ و سنگ گرانيتى مشكى براق روى كانتر مى باشد. جزئيات سبك كلاسيك در پايه هاى كابينت ها، كانتر و صفحات طاقچه مانند مشاهده مى شود. از پوشش شيشه هاى مات نيز براى برخى كابينت ها استفاده شده است. سينك بزرگ گرانيتى با شير آلات آنتيك براى فضاى ظرف شويى به كار رفته اند.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us