آشپزخانه دیورسو (Diverso)

از طرح L شكل الهام گرفته شده و آن را با سازه سقف ادغام كرده است. تركيب سازه سفيد رنگ كابينت ها با درب هاى چوبى و شيشه ای استفاده از هود فلزى از مشخصات اين طرح مى باشد.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us