آشپزخانه ADEL8

فضاى آشپزخانه و نشيمن بار ديگر به طرز جدا ناپذيرى از هم طراحى شده اند. در اینجا شاهد خطوط افقى در فضاى بالاى گاز، كابينت ها، كمدها، زير تلويزيونى و حتی بافت درب هاى كمدها و كابينت ها هستيم. رنگ زرد به عنوان رنگ شاخص انتخاب شده كه فقط در برخى از نقاط به چشم مى خورد. از فضاى زير پيشخوان به عنوان كتابخانه استفاده شده است. برخى كابينت ها از جنس صاف و صيقلى و براق و برخى بافت دار و مات انتخاب شده اند. همچنین صندلى های پايه بلند تمام اِستيل با پوشش سفيد رنگ روى كانتر، كاملاً هماهنگ مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us