آشپزخانه ADEL7

شيشه، بتن و نور در نگاه اول در اين فضا به چشم مى آيند. درب هاى كابينت ها بافت دار با خطوط افقى و به رنگ تيره انتخاب شده اند. تضاد موجود بين كابينت ها و فضاى پيشخوان كانسپت اصلى طرح محسوب مى شود. لامپ ها از نوع معلق آويزان و به سبك مدرن انتخاب شده اند. صندلى ها پايه بلند و تمام استيل مى باشند. داشتن فضاى مخصوص براى جاى دادن بطرى هاى نوشيدنى در بين فضاى كابينت ها از ديگر مشخصات اين طرح مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us