آشپزخانه Clover4

اين آشپزخانه از تركيب بندى چند حجم اصلى شكل گرفته است. كابينت هاى ديوارى به رنگ روشن و بر روى ديوار آجرى رنگ كار شده اند. احجام مختلف عبارت اند از كانتر كنارى كه شامل كابينت هاى كِــشويى و فضاىِ سينك بر روى آن مى باشد. حجم روبروى ديوار كه شامل كانتر قفسه بندى شده و گاز روميزى مى باشد، اين دو حجم پر و سنگين توسط يك سطح افقى به هم متصل مى شوند كه فضاى ميز را پديد مى آورند. در اين جا شاهد تأكيد بر خطوط افقى در احجام ياد شده هستيم تا در كابينت هاى اصلى.

ميز غذا خورى ٤ نفره در كنار فضاى آشپزخانه و روبروى پنجره قدى قرار دارد كه توسط دو لوستر آويزان روى آن نورپردازى شده است. همگى كابينت ها و كشو ها بدون قاب و دستگيره و از سطوحى كاملاً صاف و يكدست تشكيل شده اند. اين يكپارچگى در كفپوش كه از جنس اِپوكسى مى باشد، نيز ادامه دارد. آشپزخانه توسط دكور هاى چوبى از فضاى پذيرايى جدا شده است. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us