آشپزخانه Clover3

در اين آشپزخانه نيز تمامىِ لوازم برقى بزرگ به جز فِر درون كابينت ها قرار گرفته اند. رنگ روشن كابينت ها با ترکیب رنگ سبز و آبی ديوار آشپزخانه در تضاد مى باشد. دكور هاى چوبى در بين فضاهاى كابينت ها در نقاط مختلف جاى داده شده اند تا محل قرار گيرى كتاب ها و وسائل تزئينى باشند. از چوب روس گرجستانی براى اطراف جزيره و ميز دو نفره الحاق شده به جزیره، استفاده شده است. گاز روميزى ٤ شعله به همراه سينك در فضاى پيشخوان قرار گرفته اند و با چراغ آويزان بالاى آن از نظر ابعادى، همخوانى كامل دارند. كفپوش آشپزخانه از جنس لمينيت و به رنگ روشن انتخاب شده كه نزديك به رنگ كابينت ها مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us