آشپزخانه Clover8

كابينت هاى قدى از جنس چوب مى باشند. همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد داخل كابينت ها به خوبى تقسيم بندى شده اند. فِرها، فضاى مخصوص نگهدارى بطرى ها، فضاى قفسه مانند مخصوص ظروف چينى و كشو هاى مختلف جهت سازماندهى وسائل مختلف آشپزى همگى درون اين كمد ها جاى دارند.

از كاغذ ديوارى طرح دار تيره رنگ براى پوشش ديوار ها استفاده شده كه با رنگ روشن كابينت ها در تضاد مى باشد. كابينت ها از دو جنس و رنگ انتخاب شده اند. كابينت ها و قفسه هاى چوبى، كه اكثريت فضاى آشپزخانه را اشغال كرده اند، با ميز غذاخورى وسط آشپزخانه هماهنگ است و كابينت هاى براق سفيد رنگ كه سينك و گاز روى آن جاى دارند نيز بخشى از كابينت ها را تشكيل مى دهد. خطوط افقى در طراحى هود، كانتر كشيده و كابينت ها قابل مشاهده مى باشد. نورهاى آويزان روى ميز غذاخورى به سبك مدرن طراحى شده اند و با اختلاف سطح نسبت به هم نصب شده اند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us