آشپزخانه Clover9

منحنى طراحى شده در آشپزخانه جذابيت آن را دو چندان كرده است. كابينت ها از جنس براق و در تركيب رنگى سفيد و طوسى طراحى شده اند. تمامى وسائل برقى بزرگ به استثناء فِر، درون كابينت ها جاى گرفته اند تا سطوحى يكپارچه و يكدست فضاى آشپزخانه را پوشش دهند.

كابينت ها با سطوح مُورب، به صورتى طراحى شده اند تا از عملكرد آن ها به هيچ عنوان كاسته نشود. سينك و گاز روميزى نيز در هماهنگى با سطح مُورب و مخصوص اين آشپزخانه طراحى و اجراء شده اند. فرم لوستر آشپزخانه نيز با طرح آشپزخانه تطابق دارد. قفسه هاى بالاى كابينت ها در ابعاد مختلف طراحى شده تا از طراحى منحصر به فرد برخوردار باشد. وجود سقف شيشه اى و پنجره هاى تمام قدى، اين آشپزخانه را غرق در نور مى كند. طراحى سقف شيبدار براى آشپزخانه از ديگر مشخصات مخصوص اين طرح مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us