آشپزخانه Creativa9

در اين جا شاهد يك طراحى يكدست و كاملاً هماهنگ در تمامى فضاى خانه مى باشيم كه خود يكى از مشخصه هاى سبك مدرن مى باشد. خطوط كشيده در كليه فضاى خانه به صورت تأكيدى وجود دارد. لوستر هاى سفيد مدرن فضاى بالاى كانتر و گاز را روشن مى كند. رنگ ديوار آشپزخانه به رنگ سبز بوده و كابينت ها در دو رنگ سفيد و قهوه اى طراحى شده اند. كابينت هاى بالايى در طول فضاى خانه ادامه يافته و تبديل به كتابخانه و همچنين مبلمان تلويزيون مى شود. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us