آشپزخانه Creativa8

كابينت ها همگى به سبك مدرن و مدل Creativa طراحى شده است. ديوارِ اصلى آشپزخانه از كاغذ ديوارى طرح دار انتخاب شده است. كابينت ها همگى طوسى رنگ و يكدست طراحى شده است. همانطور که مشاهده می نمایید، تأكيد بر روى خطوط افقى در خطوط كابينت ها و نورپردازى وجود دارد. فضاى جزيره و ضلع اصلى آشپزخانه توسط يك سطح چوبى به هم متصل مى شوند كه امكان غذا خوردن در اين فضا را فراهم نموده است. گاز بر روى فضاى جزيره طراحى شده است. فضاى آشپزخانه و نشيمن توسط قفسه هايى كه در عكس ها مشاهده مى كنيد از هم جدا شده اند. همچنین شاهد تفكيك فضايى در داخل كشو ها و كابينت ها هستيم. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us