آشپزخانه Creativa10

از تركيب فرم هاى مربع و مستطيل شكلِ سبز و سفيد آشپزخانه زير طراحى شده است. كابينت ها همگى بدون قاب و دستگيره انتخاب شده اند. لوازم برقى بزرگ همگى درون كابينت ها جانمايى شده اند. در اينجا شاهد يك نمونه آشپزخانه مدرن L شكل مى باشيم. ديوار طوسى رنگ همخوانى لازم را با رنگ كابينت ها ايجاد مى كند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us