آشپزخانه Creativa12

كابينت ها و مبلمان های خانه در تركيب با يكديگر طراحى و اجراء شده اند. دو رنگ آبى و طوسى بيشتر از همه در اينجا خود نمايى مى كنند. كابينت ها همگى بدون قاب و دستگيره به سبك مدرن طراحى شده اند. نور كار گذاشته در زير كابينت ها، فضاى سينك و گاز را روشن مى كند. كابينت هاى بالايى از پنل هاى يكدست و ساده طوسى رنگ طراحى شده و كابينت هاى پايينى از تركيب احجام مستطيل شكل با برجستگى انتخاب شده اند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us