آشپزخانه Creativa11

همانند آشپزخانه Creativa10 اين آشپزخانه نيز به همان سبك و سياق طراحى شده و در اينجا رنگ زرد جايگزين رنگ سبز شده است. آشپزخانه به سبک مدرن بوده و U شكل طراحی شده است. تأكيد بر روى خطوط افقى در آشپزخانه نیز ديده مى شود. فضاهاى مختلف به صورت طبقه مانند طراحى شده تا لوازم مختلف را درون خود جاى دهد. صندلى هاى پايه بلند، كانتر، كابينت ها و شيرآلات همگى به سبك مدرن طراحى شده اند. يخچال درون كابينت ها قرار گرفته است تا كل سطوح آشپزخانه يكدست با كابينت ها پوشيده شود. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us