آشپزخانه Creativa3

در اين آشپزخانه شاهد احجام طوسى رنگ بر روى كابينت ها هستيم كه جنبه تزئينى دارند. دو رنگ طوسى و كرم براى كابينت ها انتخاب شده اند. ديوار آشپزخانه به رنگ قرمز طراحى شده تا با به وجود آوردن تضاد رنگى به جذابيت طرح اضافه شود. سينك ظرف شويى و گاز روميزى هر دو بر روى فضاى جزيره جانمايى شده اند. يخچال درون كابينت و فر به صورت نمايان قرار داده شده اند. قفسه هاى بالايى قابليت جاى دادن وسائل آشپزخانه و ظروف تزئينى را نیز دارا مى باشند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us