آشپزخانه Creativa4

درب هاى كابينت به صورت صاف و بدون قاب طراحى شده اند. سطوح وسيع طوسى رنگ با سطح درب هاى كابينت تركيب حجمى جذابى را خلق كرده اند. بخشى از فضاى پايين جزيره به صورت قفسه مانند و بدون درب با قابليت جاى دادن وسائل مختلف طراحى شده اند. لوستر مدرن بزرگ مشكى رنگ بر روى جزيره نصب شده و آن قسمت را روشن مى كند. جزيره با دو اختلاف سطح طراحى شده تا كمى حريم آشپزخانه را از بقيه فضاى خانه جدا كند. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us